Vyvolať

byť príčinou, inciovať, indukovať, navodiť, podnietiť, prebudiť, privodiť, spustiť, spôsobiť, vzbudiť, zapríčiniť


Relevantne k vyvolať