Vyžadovať

dožadovať sa, potrebovať, požadovať, prosiť, pýtať, žiadať


Relevantne k vyžadovať