Význam

cena, cennosť, dôležitosť, hodnota, odmena, prémia, vzácnosť, charakter, letora, nátura, povaha, profil, rys, ráz, stránka, temperament, typ, vlastnosť, znak, dosah, veľkosť, vplyv, závažnosť, účinok, obsah, pointa, vtip, zmysel


Relevantne k význam