Významný

cenný, drahocenný, drahý, hodnotný, honosný, luxusný, nákladný, prepychový, vzácny, význačný, dôležitý, markantný, mocný, mohutný, robustný, silný, vplyvný, dôležitý, strategický, relevantný, rozhodujúci, smerodatný, závažný


Relevantne k významný