Výzva

apel, dovolávanie sa, vyzvanie, indikcia, ohlásenie, oznámenie, podnet


Relevantne k výzva