Vzbudiť

byť príčinou, inciovať, indukovať, navodiť, podnietiť, prebudiť, privodiť, spustiť, spôsobiť, vyvolať, zapríčiniť


Relevantne k vzbudiť