Vzdelávať

kázniť, vychovávať


Relevantne k vzdelávať