Vzduch

atmosféra, nálada, ovzdušie, pomery, povetrie, prostredie, ráz, situácia, stav


Relevantne k vzduch