Vziať späť

anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, stornovať, zaraziť, zastaviť, zosadiť, zrušiť


Relevantne k vziať späť