Zabíjať

masakrovať, povraždiť, vraždiť


Relevantne k zabíjať