Záchranca

Spasiteľ, Vykupiteľ


Relevantne k Záchranca