Zachraňovať

sanovať, spasiť, vykúpiť, zachrániť


Relevantne k zachraňovať