Záchvat

vypuknutie, vzplanutie, výbuch


Relevantne k záchvat