Začiatok

genéza, pôvod, vznik, zdroj, zrod, počiatok, spustenie, zahájenie, štart


Relevantne k začiatok