Začudovanie

div, podiv, podivenie, počudovanie, prekvapenie, údiv, úžas


Relevantne k začudovanie