Zákonitý

kompetentný, náležitý, opodstatnený, oprávnený, príslušný, riadny, správny, vhodný, zaslúžený, legitímny, legálny, oprávnený, spravodlivý, zákonný


Relevantne k zákonitý