Zámena

obmena, prechod, premena, transformácia (term.), variant, výmena, zmena


Relevantne k zámena