Zanedbať

nedbať, nedodržať, nesplniť, opomenúť, zabudnúť


Relevantne k zanedbať