Zanedbávať

ignorovať, nedbať, nevšímať si, nedbať, nestarať sa


Relevantne k zanedbávať