Zaostalý

dedinský, malomestský, provinčný, zastaraný


Relevantne k zaostalý