Zaostávať

flákať sa, plahočiť sa, pokrivkávať, potulovať sa, trmácať sa, vliecť, vliecť sa, vláčiť, vláčiť sa


Relevantne k zaostávať