Zapríčiniť

byť príčinou, inciovať, indukovať, navodiť, podnietiť, prebudiť, privodiť, spustiť, spôsobiť, vyvolať, vzbudiť


Relevantne k zapríčiniť