Zaprisahať

zaklínať, úpenlivo prosiť


Relevantne k zaprisahať