Zaraziť

anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, stornovať, vziať späť, zastaviť, zosadiť, zrušiť


Relevantne k zaraziť