Zárez

kanálik, ryha, vrub, vryp, vrúbok, vyhĺbenina, žliabik (hovorovo), žliabok, vrub, vrúbkovanie, zúbkovanie


Relevantne k zárez