Zariadenie

aparát, prístroj, vybavenie, výbava


Relevantne k zariadenie