Zaručiť

garantovať, zabezpečiť, zaistiť


Relevantne k zaručiť