Zaručiť sa

dať do zástavy, ručiť, zastaviť, zaťažiť hypotékou


Relevantne k zaručiť sa