Zasiahnuť

invervenovať, postihnúť, zachvátiť, uderiť, udrieť, vložiť sa, zakročiť


Relevantne k zasiahnuť