Zaslúžený

kompetentný, náležitý, opodstatnený, oprávnený, príslušný, riadny, správny, vhodný, zákonitý, spravodlivý


Relevantne k zaslúžený