Zašpiniť

infikovať, kontaminovať, nakaziť, ušpiniť, zamoriť, znečistiť


Relevantne k zašpiniť