Zástanca

fanatik, fanúšik, nadšenec, nadšený obdivovateľ, prívrženec, stúpenec, obhajca, ochranca, patrón, ochranca, poručník, tútor


Relevantne k zástanca