Zastaraný

archaický, starobylý, starodávny, starožitný, starý, dedinský, malomestský, provinčný, zaostalý


Relevantne k zastaraný