Zastaviť

anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, stornovať, vziať späť, zaraziť, zosadiť, zrušiť, dať do zástavy, ručiť, zaručiť sa, zaťažiť hypotékou, pauzovať, stopnúť


Relevantne k zastaviť