Zaťaženie

balast, príťaž, záťaž


Relevantne k zaťaženie