Zaťažiť hypotékou

dať do zástavy, ručiť, zaručiť sa, zastaviť


Relevantne k zaťažiť hypotékou