Zatratiť

ničiť, odstrániť, skaziť, zahubiť, zničiť, odsúdiť, zavrhnúť


Relevantne k zatratiť