Závažnosť

dosah, veľkosť, vplyv, význam, účinok


Relevantne k závažnosť