Zaznamenanie

prihlásenie, registrácia, zápis, záznam


Relevantne k zaznamenanie