Zbytočný

nadbytočný, nadmerný, nadpočetný, nepotrebný, prebytočný, prílišný, nanič, neužitočný


Relevantne k zbytočný