Zcvrknúť sa

stenčiť sa, zmenšiť, zmenšiť sa, zmrštiť sa, zraziť sa


Relevantne k zcvrknúť sa