Zdanlivý

domnelý, fiktívny, hypotetický, imaginárny, neskutočný, pomyselný, predpokladaný, predstieraný, vymyslený, údajný, dvojaký, falošný, farizejský, fingovaný, nepravý, neúprimný, obojaký, pokrytecký, predstieraný, strojený, údajný, fiktívny, iluzórny, imaginárny, klamný, lživý, mylný, mätúci, nepresný, nereálny, neskutočný, neživotný, vymyslený


Relevantne k zdanlivý