Zdať sa

javiť sa, pripadať


Relevantne k zdať sa