Zdatný

kvalifikovaný, nadaný, schopný, spôsobilý, vhodný


Relevantne k zdatný