Zdesený

konšternovaný, prekvapený, užasnutý


Relevantne k zdesený