Zdvorilosť

dekórum, kultivovanosť, slušnosť, slušné chovanie


Relevantne k zdvorilosť