želateľný

potrebný, požadovaný, vhodný, vyhovujúci, žiaduci


Relevantne k želateľný