žeravý

horúci, rozpálený, žhavý


Relevantne k žeravý