Zhodný

identický, rovnajúci sa, rovnaký, totožný, zodpovedajúci, kladný, pozitívny, súhlasný


Relevantne k zhodný