Zhovievavosť

blahovôľa, tolerancia, zmierlivosť, znášanlivosť


Relevantne k zhovievavosť